Sara Storbäck

Beat the autumn blues with positive writing

Ibland kan hösten vara en ganska tuff årstid. Det blir kyligare och mörkare, vilket till viss del kan påverka humöret, produktiviteten och kreativiteten negativt. Samtidigt brukar höstarna kännas lite som ett "nyår" för mig. Ett bra tillfälle att skapa nya vanor och sätta upp nya mål, helt enkelt.

Detta år vill jag hålla upp mitt positiva humör och kreativa flow och skjuta undan allt negativt. Eftersom jag alltid har gillat att skriva och det genom åren hjälpt mig att rensa tankarna och reflektera över saker bestämde jag mig för att denna höst börja skriva ner mina tankar och mål kontinuerligt. Varje kväll skriver jag även ner tre saker jag är tacksam för och tre saker som varit bra med dagen som gått. Det gör jag för att hela tiden kunna fokusera på allt det positiva jag har i min vardag och vara tacksam för det, oavsett vilken årstid det råkar vara.

 

 

Sometimes, fall can be such a tough season. The fact that it's getting colder and darker might sometimes affect our mood, productivity and creativitity. At the same time, fall can feel just like a "new year" to me. It's a great opportunity to create new habits and start reaching for new goals.

This year I just want to think positive and keep up my creative flow. I've always loved to write, and writing has always helped me to reflect on things. Therefore I've decided to write down my thoughts and goals this fall. Every night I also write down three things that I am thankful for and three things that have been good with the day. I do that because I want to focus on all the positive things that I have in my everyday life and feel greatful for them, no matter what season it happens to be. 

Comments

Loading comments...
Show all comments
Form is loading