Sara Storbäck

Category: Positivity/Motivation

Things I like to see in a blog

 Något av det bästa jag vet med bloggande är att man som bloggare helt och hållet får bestämma hur ens blogg ska se ut, hur ofta man publicerar, hurudana inlägg, hur mycket bilder man använder sig av och så vidare. Ja, som bloggare har man så gott som obegränsade möjligheter att skapa fritt. I detta inlägg tänker jag dock lista några saker som jag personligen gillar och finner intressant i bloggar.

 

Some of the best things with blogging is that you, as a bogger, can decide all on your own how your blog will look, what kind of posts you write, how often you post, how much pictures you want to use and so on. As a blogger, you have unlimited possibilites to create! But in this post, I'll list the things that I like to see in blogs and what I personally find interesting. 

 

- Enkel design. När det kommer till bloggar, finner jag enkla och stilrena designer mest tilltalande. En ljus bakgrund (t.ex. vit) framhäver alla typer av bilder. Jag gillar även när inläggen är tydligt indelade i kategorier, eftersom det underlättar letandet efter inlägg som publicerades för månader sedan. 

- A simple layout. When it comes to blogs, I find clear and simple layouts most appealing. A bright wallpaper/bottom (white for an example) highlight all kinds of pictures. I also like when the posts are divided into clear categories, because that makes it so much easier to find a post that was published months ago. 

 

- Mycket bilder. Som den fotonörd jag är, gillar jag att se bilder i bloggar. Bilder + text kombinerat får en hel berättelse att kännas mer levande. Om bilderna i en blogg har sin egna unika stil, t.ex. på redigering eller fotovinklar, hjälper det mig ofta att minnas bloggens namn och kunna kika in igen.

- Many pictures. As the photogeek I am, I like to see pictures in blogs. Photos + text combined makes the whole story feel more "alive". If the blogger has a own style, on editing or photography angles, it often helps me to remember the name of the blog/blogger. 

 

- Varierande uppdatering. När jag läser bloggar gillar jag att läsa vardagsinlägg med massa fina bilder, men också olika tips- och åsiktsinlägg. Därför tror jag att det bästa sättet att skapa en blogg som många gillar är att variera inläggen lite. När det kommer till min egen blogg har jag ett veckoschema som jag, inte alltid, men för det mesta brukar skriva mina inlägg efter. Men det kan jag berätta mera om i ett nytt inlägg. 

- Varying posts. When I'm reading blogs I like to read everyday life-posts with many beautiful pictures, but I also like reading about different tips or opinions that the blogger share. Therefore, I think that the best way to create a blog that many people like is varying your posts a bit. When it comes to my own blog, I have a weekly schedule that I mostly write my posts after. But that's something that I can tell you more about in another post. 

 

- Något om bloggaren. När jag besöker en blogg för första gången vill jag gärna veta lite om personen bakom bloggen samt vad bloggens nisch är. Som bloggare är det helt och hållet upp till var och en hur mycket man vill dela med sig av och jag menar verkligen inte att man behöver skriva ut precis allt man gör och tänker. Dock är de bloggar jag personligen fastnar för oftast skrivna av en person som jag på något sätt kan relatera till. Det behöver egentligen inte vara något mer än ett gemensamt intresse, t.ex. fotografering. 

- Something about the author of the blog. When I visit a blog for the first time I gladly want to know something about the person behind the blog. As a blogger, it's up to yourself what you share and I don't mean that you have to publish everyting you do or think. But the blogs I personally get hooked on is often written by a person that I have something in common with. It doesn't have to be anything more complicated than a common hobbyn, photography for example. 

Beat the autumn blues with positive writing

Ibland kan hösten vara en ganska tuff årstid. Det blir kyligare och mörkare, vilket till viss del kan påverka humöret, produktiviteten och kreativiteten negativt. Samtidigt brukar höstarna kännas lite som ett "nyår" för mig. Ett bra tillfälle att skapa nya vanor och sätta upp nya mål, helt enkelt.

Detta år vill jag hålla upp mitt positiva humör och kreativa flow och skjuta undan allt negativt. Eftersom jag alltid har gillat att skriva och det genom åren hjälpt mig att rensa tankarna och reflektera över saker bestämde jag mig för att denna höst börja skriva ner mina tankar och mål kontinuerligt. Varje kväll skriver jag även ner tre saker jag är tacksam för och tre saker som varit bra med dagen som gått. Det gör jag för att hela tiden kunna fokusera på allt det positiva jag har i min vardag och vara tacksam för det, oavsett vilken årstid det råkar vara.

 

 

Sometimes, fall can be such a tough season. The fact that it's getting colder and darker might sometimes affect our mood, productivity and creativitity. At the same time, fall can feel just like a "new year" to me. It's a great opportunity to create new habits and start reaching for new goals.

This year I just want to think positive and keep up my creative flow. I've always loved to write, and writing has always helped me to reflect on things. Therefore I've decided to write down my thoughts and goals this fall. Every night I also write down three things that I am thankful for and three things that have been good with the day. I do that because I want to focus on all the positive things that I have in my everyday life and feel greatful for them, no matter what season it happens to be.