Sara Storbäck

Category: Tips

How I edit my pictures: Before & After VSCO CAM

Before                                    After

Filter: F2 // Exposure: +1.8 // Contrast: +0,2 // Saturation: +1,0 // Temperature: -0,1

Filter: F2 // Esposure: +0,2 // Contrast: +1,2 // Satuartion: +0,6

Filter: F2 // Exposure: +1,0 // Contrast: +1,8 // Saturation: +0,3 // Temperature: +0,3

Filter: F2 // Exposure: +2,1 // Contrast: +1,2 // Saturation: +1,4

 

Precis som många andra bloggare använder jag appen VSCO cam när jag redigerar bilder till min Instagram, eller mobilbilder som jag vill använda i bloggen. Jag gillar verkligen VSCO för att man på bara några sekunder kan fräscha upp en bild. Med hjälp av olika filter som redan finns i appen kan man ändra bildens temperatur, färg, skuggor och högdagrar med bara ett klick. Man kan även ändra styrka på filtret om man tycker att bilden ser för redigerad ut med 100% filter på. Givetvis går det även att redigera bilden manuellt med de andra inställningarna som finns i appen, såsom ljusstyrka, kontrast, färgmättnad osv.

När jag redigerar i VSCO cam väljer jag först ett filter för att få en fin färgton på bilderna. Till mina Instagrambilder använder jag alltid mitt favoritfilter F2 eftersom jag gärna vill ha någon likhet mellan alla bilder som jag publicerar där. Sedan ljusar jag upp bilden, lägger på lite kontrast och ändrar kanske färgmättnaden eller temperaturen. Det varierar lite från bild till bild.

 

Just like many other bloggers, I use the app VSCO cam when I edit my Instagram pictures, or pictures taken with my smartphone. I really like VSCO because one can make a picture more beautiful in just a few seconds. With some filters in the app, one can change the picture's temperature, color, shadows and highlights with just one click. One can also change the intensity of the filter if one think that the picture looks "too edited" with 100% filter on. Of course, one can edit the picture with manually and step by step.

When I use VSO cam I first choose a filter to get a nice colortone on my picture. Then I use the other settings to make the picture brighter and high the contrasts a bit. Then I maybe change the saturation or temperature. It can vary a bit from picture to picture. 

 

How to learn the manual settings of your camera

I detta inlägg förklarar jag de manuella kamerainställningarna och hur de funkar .

Slutartiden

Mellan objektivet och själva kameran finns en "lucka" som släpper in ljus i kameran. Genom att ställa in slutartiden väljer du hur länge du släpper in ljus. Desto längre slutartid du väljer, desto längre släpps ljuset in i kameran och desto ljusare blir bilden. Om man fotar med riktigt långa slutartider måste kameran vara helt stilla så att bilden inte blir suddig. Då kan det vara bra att använda ett stativ. Om du fotar i en ljus miljö, välj en kort slutartid. Om du fotar i en mörk miljö passar det bättre att välja en lång slutartid. Ifall du fotograferar någonting som rör sig väldigt snabbt bör du också välja en kort slutaritd. 

 

The shutter speed

Between the lens and the camera body there is a small "door" that lets light into the camera. By choosing a slow shutter speed you let light into the sensor for a longer time and your picture gets brighter. The camera needs to be still if you shoot with really slow shutter speeds. In that case, you can use a tripod so your pictures don't get blurry. If you shoot in a bright ambience, choose a quick shutter speed. If you shoot in a dark ambience, choose a slow shutter speed. If you shoot an object  that moves forward very quick, you better choose a quick shutter speed.

 

När jag fotade hoppbilder med min kusin i somras använde vi en snabb slutartid för att hinna fånga hoppet. 

When I took jump-pictures with my cousin this summer we chose a quick shutter speed so we could catch the jump in time. 

Bländaren

Om slutartiden styr över hur länge ljuset släpps in i kamerans sensor, bestämmer bländaren om storleken på öppningen som släpper in ljuset i kameran. Med ett stor bländare släpps mycket ljus in i kameran, bilden blir ljusare, men skärpedjupet blir kortare. Därför är en stor bländare optimalt när man fotar porträtt eller vill lägga ett speciellt föremål i fokus och ha en suddig bakgrund. Med en liten bländare, å andra sidan, blir bilden mörkare, men skärpedjupet längre. Därför är en liten bländare bra att använda när man fotografera t.ex. landskap eller vill att allt i bilden ska synas tydligt. Med stor bländaren menas lågt f-tal och med liten bländare menas högt f-tal. 

The aperture 

If the shutter spped decides for how long the light is let into the camera, the aperture decides the size of the "hole" in the lens that lets light into the camera.  With a bigger aperture, the picture becomes brghter, but the background also gets more blurry. Therefore is a big aperture perfect if you want to shoot portraits or put focus on a special object in your photo. The smaller aperture you have, the darker picture you'll get and the more will be sharp in the picture. A small aperture is good when you want to shoot landscapes, for example. Chose a low f-number on your camera to get a big aperture and a high f-number if you want a small aperture.

Jag använde mig av en stor bländare (f3.5) för att få den suddiga bakgrunden i denna bild.

I chose a big aperture (f3.5) to get the blurry background in this picture. 

ISO

ISO styr över kamerans ljuskänslighet. Om du vill fota i ett mörkt utrymme behöver kameran vara mer känslig för ljuset och då bör du använda dig av ett högt ISO-tal. När du fotar i ett ljust utrymme med bra ljus behöver kameran inte vara lika ljuskänslig och då behöver du bara ställa in ett lägre ISO-tal. Det negativa med ISO är att ju högre ISO du använder dig av, ju brusigare blir bilden.

ISO

ISO decides the light sensitivity of your camera. Your camera needs to be more light sensitive if you want to take photos in a dark room, and therefore you should chose a higher ISO-number then. When you shoot in a bright room with good light, you can choose a lower ISO-number. The bad thing with ISO is that the higher number you choose, the noisier your picture becomes. 

 

 Slutsats 

Alla dessa inställningar är mer eller mindre beroende av varandra. Om man vill fota ett djur som springer, och behöver en snabb slutartid kan man så behöva välja en lite större bländare (lägre f-tal) för att få in tillräckligt med ljus i kameran. Om inte det hjälper, kan man försöka att höja ISO. Men försök att vara sparsam med ISO med tanke på brusigheten, såvida du inte vill ha brusiga bilder vill säga. 

Egentligen är allt detta ganska logiskt, men ibland måste man bara försöka sig fram och kom ihåg: ge inte upp! 

Conclusion

All these settings are more or less interdependent. If you want to take pictures of an animal that runs fast, you might need a quick shutter speed. To get enough light into your camera then, you maybe have to chose a big aperture (low f-number). If that's not enough, you might as well choose a higher ISO. But don't choose high ISO-numbers if you don't have to, unless you want to get noisy pictures. 

Actually the camera settings are pretty logic, but sometimes one just have to play it by ear, and remember: Don't give up! 

Things I like to see in a blog

 Något av det bästa jag vet med bloggande är att man som bloggare helt och hållet får bestämma hur ens blogg ska se ut, hur ofta man publicerar, hurudana inlägg, hur mycket bilder man använder sig av och så vidare. Ja, som bloggare har man så gott som obegränsade möjligheter att skapa fritt. I detta inlägg tänker jag dock lista några saker som jag personligen gillar och finner intressant i bloggar.

 

Some of the best things with blogging is that you, as a bogger, can decide all on your own how your blog will look, what kind of posts you write, how often you post, how much pictures you want to use and so on. As a blogger, you have unlimited possibilites to create! But in this post, I'll list the things that I like to see in blogs and what I personally find interesting. 

 

- Enkel design. När det kommer till bloggar, finner jag enkla och stilrena designer mest tilltalande. En ljus bakgrund (t.ex. vit) framhäver alla typer av bilder. Jag gillar även när inläggen är tydligt indelade i kategorier, eftersom det underlättar letandet efter inlägg som publicerades för månader sedan. 

- A simple layout. When it comes to blogs, I find clear and simple layouts most appealing. A bright wallpaper/bottom (white for an example) highlight all kinds of pictures. I also like when the posts are divided into clear categories, because that makes it so much easier to find a post that was published months ago. 

 

- Mycket bilder. Som den fotonörd jag är, gillar jag att se bilder i bloggar. Bilder + text kombinerat får en hel berättelse att kännas mer levande. Om bilderna i en blogg har sin egna unika stil, t.ex. på redigering eller fotovinklar, hjälper det mig ofta att minnas bloggens namn och kunna kika in igen.

- Many pictures. As the photogeek I am, I like to see pictures in blogs. Photos + text combined makes the whole story feel more "alive". If the blogger has a own style, on editing or photography angles, it often helps me to remember the name of the blog/blogger. 

 

- Varierande uppdatering. När jag läser bloggar gillar jag att läsa vardagsinlägg med massa fina bilder, men också olika tips- och åsiktsinlägg. Därför tror jag att det bästa sättet att skapa en blogg som många gillar är att variera inläggen lite. När det kommer till min egen blogg har jag ett veckoschema som jag, inte alltid, men för det mesta brukar skriva mina inlägg efter. Men det kan jag berätta mera om i ett nytt inlägg. 

- Varying posts. When I'm reading blogs I like to read everyday life-posts with many beautiful pictures, but I also like reading about different tips or opinions that the blogger share. Therefore, I think that the best way to create a blog that many people like is varying your posts a bit. When it comes to my own blog, I have a weekly schedule that I mostly write my posts after. But that's something that I can tell you more about in another post. 

 

- Något om bloggaren. När jag besöker en blogg för första gången vill jag gärna veta lite om personen bakom bloggen samt vad bloggens nisch är. Som bloggare är det helt och hållet upp till var och en hur mycket man vill dela med sig av och jag menar verkligen inte att man behöver skriva ut precis allt man gör och tänker. Dock är de bloggar jag personligen fastnar för oftast skrivna av en person som jag på något sätt kan relatera till. Det behöver egentligen inte vara något mer än ett gemensamt intresse, t.ex. fotografering. 

- Something about the author of the blog. When I visit a blog for the first time I gladly want to know something about the person behind the blog. As a blogger, it's up to yourself what you share and I don't mean that you have to publish everyting you do or think. But the blogs I personally get hooked on is often written by a person that I have something in common with. It doesn't have to be anything more complicated than a common hobbyn, photography for example.